followus_facebook

followus_linkedin

followus_2
oog_header
left_header
slogan_pijl

Maak van (samen) werken een BElevenis!

 

Gedragsverandering kost tijd. Daarom gaan wij bij BEsuccesvol niet over één nacht ijs. Een ontwikkelingsprogramma van BEsuccesvol is altijd opgebouwd in verschillende fases. Van kennismaking en intakegesprekken tot aan evaluatie en praktijkborging, iedere fase is voor ons even belangrijk voor een duurzaam succesvol resultaat. Het vertrekpunt is de geformuleerde missie, visie en doelstellingen van de opdrachtgever. Onze ontwikkelingsprogramma's ondersteunen daardoor het behalen van de ondernemingsdoelstellingen van de opdrachtgever en vergroot het succes en rendement van het bedrijf. Wij organiseren vervolgens in samenwerking met onze opdrachtgever meerdere trainings- en/of coachingsmomenten volgens een gestructureerde opbouw. Iedere fase kent hierbij een ander doel. 

 

Wij leren geen kunstjes aan maar begeleiden het team en ieder individu tijdens het aanleren van nieuw/ander, effectief en natuurlijk gedrag. Bovenal werken wij zeer praktijkgericht, learning by doing!

Teamontwikkeling

 

Ons teamontwikkelingsprogramma richt zich op het verder verbeteren van de interne communicatie binnen het team of bedrijf. Wij leveren te allen tijde maatwerk. De opzet van het programma stemmen wij af met de opdrachtgever en is gebaseerd op de actuele situatie binnen het bedrijf. De volgende werkvormen kunnen tijdens het teamontwikkelingsprogramma aan bod komen:

 

Uitgangspunt:

Geformuleerde missie/visie/doelstellingen van de opdrachtgever.


Persoonlijke intakegesprekken:

De basis om samen verder te bouwen aan vertrouwen, openheid en groei.


Trainingssessie:

Ontwikkeling persoonlijk leiderschap. Ik als onderdeel van het team.


Trainingssessie:

Ontwikkeling interpersoonlijke communicatie. Wij samen één succesvol team.


Borging en verankering:

Individuele coaching, coaching management en leidinggevenden, intervisiemomenten, coaching op de werkplek, coaching teamoverleg, coaching voortgangsgesprekken leidinggevende/teamlid, begeleiden van buddysessies, tussentijdse evaluaties, verdiepingssessies.

 

Afsluiting

Evaluatie en vieren van successen!
 

 

Tijdens het teamontwikkelingsprogramma kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: omgaan met weerstand, feedback geven/ontvangen, bewustwording van persoonlijke- en teamwaarden, persoonstypologiën, transactionele analyse, piramide van Lencioni, omgaan met veranderingen, basisaspecten van communicatie, persoonlijke kwaliteiten en leiderschap. 

 

 

 

 

 

 

comfortzone
img_geoliede

Klantbeleving

 

Het klantbelevingsprogramma van BEsuccesvol richt zich op het verder verbeteren van de externe communicatie van het team of bedrijf. Het doel van dit programma is de klanten van de opdrachtgever te verrassen met excellente klantcommunicatie. Wij creëren een glimlach op het gezicht van de medewerkers én de klant! De opzet van het programma stemmen wij af met de opdrachtgever en is gebaseerd op de actuele situatie binnen het bedrijf. De volgende werkvormen kunnen tijdens het teamontwikkelingsprogramma aan bod komen: 

 

Uitgangspunt:

Geformuleerde missie, visie, doelstellingen van de opdrachtgever.

 

Persoonlijke intakegesprekken:

Inventarisatie van de ontwikkelpunten op het gebied van klantcontact en het creëren draagvlak voor het programma.

 

0-meting:

Observeren van en/of meeluisteren met klantgesprekken, eventueel mysteryshopping.

 

Trainingssessie:

Ontwikkeling persoonlijke communicatie. Ik in contact met de klant.

 

Trainingsessie:

Ontwikkeling excellente klantcommunicatie. Wij samen verantwoordelijk voor de glinlach van de klant.

  

Borging en verankering:

Individuele coaching, procesbegeleiding management en leidinggevenden, intervisiemomenten, coaching op de werkplek, coaching voortgangsgesprekken leidinggevende en teamlid, begeleiden van buddysessies, tussentijdse evaluaties, verdiepingssessies.

 

Afsluiting

Evaluatie en vieren van successen!

 

Tijdens het klantbelevingsprogramma kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: omgaan met weerstand/emotie/klachten, klanttypologiën, slecht nieuws gesprek, basisaspecten van communicatie, gesprekkstructuur, jezelf profileren, verkooptechnieken, adviestechnieken, klantgerichtheid- en vriendelijkheid, succesfactoren voor een goed gesprek, in verbinding met en aandacht voor de klant, verras je klant!

 

 

 

 

 

Overige BE activiteiten:

 

De BEprogramma's teamontwikkeling en klantbeleving bieden wij ook gecombineerd aan met het drumconcept De BEAT.

 

BEsuccesvol richt zich ook op persoonlijke (zakelijke) coaching en levert teamcoaches op interimbasis.