followus_facebook

followus_linkedin

followus_2
kalender
left_header
slogan

BEleefprogramma's

CRKBO_InstellingDe missie van BEcompany is de persoonlijke kracht van ieder inidividu te benutten en van toegevoegde waarde te laten zijn binnen de organisatie en haar nagestreefde doelen. BEcompany richt zich op duurzaam ontwikkelen binnen organisaties. Wij maken gebruik van een effectieve mix van persoonlijke coaching en groepstraining, waardoor er een solide fundament ontstaat voor ontwikkeling. Dit levert de organisatie stabiele groei van resultaten op.

 

De BEleefprogramma's zijn:

 

  • Teamcoaching
  • KlantBEleving
  • BEleef je werk!

 

De BEAT!

Wij bieden de mogelijkheid om de BEleefprogramma's een bijzonder en uniek karakter te geven middels toevoeging van De BEAT!. De BEAT! is een methode om mensen bewust te laten worden van de wijze waarop men communiceert. De BEAT! legt communicatiestijlen bloot én laat zien wat het ritme is van de organisatie en haar medewerkers. De BEAT! is bovenal dé metafoor voor effectieve communicatie. Daarnaast zorgt De BEAT! voor extra teambuilding gedurende het programma en het vergroot de plezierfactor. De toevoeging van de De BEAT! aan het programma betekent dat wij gedurende het gehele programma ter ondersteuning gebruik maken van drums en/of percussiemateriaal. Wij gebruiken de drums om de deelnemers te laten zien wat het effect van bepaalde wijzen van communiceren is en ook kunnen de deelnemers dit zelf middels het gebruik van drummateriaal ervaren. Daarnaast gebruiken we de drums om het ontwikkelprogramma op spectaculaire wijze te openen en af te sluiten. De BEAT! maakt van het ontwikkelprogramma een belevenis om nooit te vergeten!

 

 

Hieronder vind je de Algemene Leveringsvoorwaarden en Klachtenprocedure van BEcompany: